เทปนิตโต้ 0.13mm x 13mm x10M

  • เทปทนความร้อน ์Nitto Denko ใช้สำหรับซีลถุงพลาสติก ใช้ห่อหุ้มฉนวนความร้อนหรือใช้เป็นแผ่นรองรับกันความร้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม