เทปนิตโต้ 0.13mm x 13mm x10M

  • เทปทนความร้อน ์Nitto Denko ใช้สำหรับซีลถุงพลาสติก ใช้ห่อหุ้มฉนวนความร้อนหรือใช้เป็นแผ่นรองรับกันความร้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม 
  • จุดสังเกต  เทปนิตโต้ของแท้ จะเห็นฟิมล์ล่องหนคำว่า ''NITTO FLON'' 4 ตำแหน่งบนกล่องแพคกิ้ง เมื่อมีแสงมาตกกระทบพอเหมาะ 
  • ผ้าซีล ผ้าเทปทนความร้อนนิตโต้ ขนาด 0.13mm x13mm x10M