0.07mm x 1000mm x 10M

  • ผ้าซีลนิตโต้ ผ้าเทปทนความร้อนนิตโต้ ประเภทเป็นผืน ไม่มีกาว มีลักษณะเป็นม้วนใหญ่ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของการเรียงตัวของเส้นใยแก้วของNitto ทำให้ทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม  ต้นตำรับผ้าเทปทนความร้อนแบบไม่มีกาว